Модель: Yumizen G200

Параметри:

Клотингові тести:

  • Скринінгові тести = Протромбіновий час (ПЧ); Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ); Тромбіновий час (ТЧ); Фібриноген
  • Фактори згортання = XII, XI, IX, X, VIII, VII, V, II

Турбідиметричний тест

  • D-димер

Хромогенні тести

  • Антитромбін III
  • Протеїн С