Виробник: Horiba ABX
Модель: Yumizen G800

Параметри:

 • Протромбіновий час (ПЧ);
 • Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ);
 • Тромбіновий час (ТЧ);
 • Фібриноген;
 • Фактори згортання (XII, XI, IX, X, VIII, VII, V, II);
 • Протеїн С, Протеїн S,
 • Вівчаковий антикоагулянт (LA);
 • D-димер;
 • Антитромбін III;
 • Активований протеїн С (АРС);
 • Резистентність к активованому протеїну С (АРС-R).


Читайте: "Гемостаз - Керiвництво (Yumizen G серія)"