Виробник: Horiba ABX
Модель: Yumizen G1500

Параметри:
-    Протромбіновий час (ПЧ);
-    Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ);
-    Тромбіновий час (ТЧ);
-    Фібриноген;
-    Фактори згортання (XII, XI, IX, X, VIII, VII, V, II);
-    Протеїн С, Протеїн S, 
-    Вівчаковий антикоагулянт (LA);
-    D-димер; 
-    Антитромбін III;
-    Активований протеїн С (АРС); 
-    Резистентність к активованому протеїну С (АРС-R).

 

Читайте: "Гемостаз - Керiвництво (Yumizen G серія)"