Виробник: Horiba ABX
Модель: Difftroll

ABX Difftrol - сучасний підхід до забезпечення внутрішнього лабораторного контролю якості, оцінки точності та відтворюваності результатів роботи автоматичних гематологічних аналізаторів 5-DIFF, виробництва компанії HORIBA Medical (ABXPentra 60/60C+; ABXPentra80/ XL80; Yumizen H500; Yumizen H550; ABX Pentra 120 / 120 Retic; ABX Pentra DX120 / DF120; Pentra ES60 / MS60 / MS CRP; Pentra DX Nexus / DF Nexus; Pentra XLR).

 

Три рівні контролю якості результатів – з низькою, нормальною та високою концентрацією аналітичного матеріалу, відповідно ABX Difftrol L, ABX Difftroll N та ABX Difftrol H, гарантують високу точність внутрішньолабораторного  контролю якості та забезпечать висрку якість лабораторних досліджень.

 

Виробник: «HORIBA ABX» Франція 

Короткий опис

 

Клінічні гематологічні лабораторії, в яких дослідження виконуються на 5-DIFF системах, потребують спеціальних контрольних матеріалів для моніторингу параметрів аналізатора, забезпечення достовірності і своєчасної корекції отриманих результатів.

 

Для  періодичної оцінки інтегративності реагентів і приладу, контролю якості, оцінки точності та відтворюваності аналітичного процесу, запобігання можливості виникнення помилок при тестуванні  рекомендується щоденно вимірювати трьохрівневий контрольний засіб ABX Difftroll.

 

Контрольні зразки стабільні до 3-х місяців в закритому стані, за умов зберігання при температурі 2-8°С у вертикальному положенні. Не заморожувати!

 

Стабільність після відкриття – 14 днів.

Об’єм флакону – 3мл.

 

Тільки для in vitro діагностики.

 

Параметри, що контролюються:

 

 • WBC - кількість лейкоцитів
 • RBC - кількість еритроцитів
 • HGB - гемоглобін
 • HCT - гематокрит
 • PLT - кількість тромбоцитів
 • MCV - середній об'єм еритроцитів
 • MPV - середній об'єм тромбоцитів
 • MCH - середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті 
 • MCHC - середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах
 • LYM - кількість лімфоцитів (абсолютне та відносне значення)
 • MON - кількість моноцитів (абсолютне та відносне значення)
 • NEUT - кількість нейтрофілів (абсолютне та відносне значення)
 • EOS - кількість еозинофілів (абсолютне та відносне значення)
 • BASO - кількість базофілів (абсолютне та відносне значення)
 • RDW - ширина розподілення еритроцитів

 

Інструкція по використанню

 

 • За 15 хвилин до початку роботи візьміть флакон контрольного матеріалу з холодильника і нагрійте до кімнатної температури (від 18°С до 30°С) 
 • Перемішуйте вміст флакону утримуючи його горизонтально та прокручуючи в долонях протягом 20 .. 30 секунд, до повного перемішування осаду. Не перемішуйте механічно.
 • Швидко переверніть флакон для того, щоб бути впевненими у тому, що клітини знаходяться в підвішеному стані.
 • Безпосередньо перед вимірюванням обережно переверніть флакон 8 -15 раз.
 • Зробіть безпосереднє вимірювання контрольного матеріалу.
 • Після забору протріть ковпачок флакону не волокнистою марлею та поверніть закритий флакон у холодильник.

Середнє значення та діапазони вимірювань указані в таблиці очікуваних результатів (додається до флакону).

 

Методологія

 

Контрольний матеріал ABX Difftrol є стабільним для оцінки правильності та точності вимірювань гематологічних аналізаторів. Середнє значення та очікувані діапазони вимірювань були отримані за допомогою повторюваних досліджень на аналізаторах, відкаліброваних стандартними лабораторними методами. ABX Difftrol досліджується на аналізаторах так само, як проби крові пацієнтів (вимірювання методом спектрофотометрія). Якщо аналізатор правильно відкалібрований, результати вимірювань контрольного матеріалу повинні потрапляти в діапазони, вказані в таблиці, яка додається до флакону.