Виробник: Horiba ABX
Модель: Minotrol

ABX Minotrol 16 - сучасний підхід до забезпечення внутрішнього лабораторного контролю якості, оцінки точності та відтворюваності результатів роботи автоматичних гематологічних аналізаторів крові типу  3-DIFF виробництва компанії HORIBA Medical (ABX Micros / Advia 60; ABX Micros 60 / ABC Vet; ABX Micros ES60 / ESV60; ABX Micros CRP / CRP200).

 

Три рівні контролю якості результатів – з низькою, нормальною та високою концентрацією аналітичного матеріалу, відповідно ABX Minotrol 16-L, ABX Minotrol 16-N та ABX Minotrol 16-H, гарантують високу точність внутрішньолабораторного  контролю якості та забезпечать надійність лабораторних досліджень.

 

Виробник: Horiba ABX, Франція 

Короткий опис

 

Клінічні гематологічні лабораторії потребують спеціальних контрольних розчинів для моніторингу параметрів аналізатора, забезпечення достовірності і своєчасної корекції отриманих результатів, виконаних на гематологічних аналізаторах 3-DIFF .

 

Для  періодичної оцінки інтегративності реагентів і приладу, контролю якості, оцінки точності та відтворюваності аналітичного процесу, запобігання можливості виникнення помилок при тестуванні  рекомендується щоденно вимірювати трьохрівневий контрольний засіб ABX Minotrol 16.

 

Контрольні зразки стабільні до 4-хмісяців в закритому стані, за умов зберігання при температурі 2-8°С у вертикальному положенні. Не заморожувати!

 

Стабільність після відкриття – 16 днів.

Об’єм флакону – 2,5 мл.

 

Тільки для in vitro діагностики.

 

Параметри, що контролюються:

 

 • WBC - кількість лейкоцитів
 • RBC - кількість еритроцитів
 • HGB - гемоглобін
 • HCT - гематокрит
 • MCV - середній об'єм еритроцитів
 • MCH - середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті
 • MCHC - середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах
 • RDW - ширина розподілення еритроцитів
 • PLT - кількість тромбоцитів
 • MPV - середній об'єм тромбоцитів
 • LYMPHO- кількість лімфоцитів (абсолютне та відносне значення)
 • MONO- кількість моноцитів (абсолютне та відносне значення)
 • GRANULO– кількість гранулоцитів (нейтрофіли, еозинофіли, базофіли)

 

Інструкція по використанню

 

 • За 15 хвилин до початку роботи візьміть флакон контрольного матеріалу з холодильника і нагрійте до кімнатної температури (від 18°С до 30°С)
 • Перемішуйте вміст флакону утримуючи його горизонтально та прокручуючи в долонях протягом 20 .. 30 секунд, до повного перемішування осаду. Не перемішуйте механічно.
 • Швидко переверніть флакон для того, щоб бути впевненими у тому, що клітини знаходяться в підвішеному стані.
 • Безпосередньо перед вимірюванням обережно переверніть флакон 8 -15 раз.
 • Розпочніть вимірювання контрольного матеріалу розмістивши його до пробозабірника аналізатора.
 • Після забору протріть ковпачок флакону не волокнистою марлею та поверніть закритий флакон у холодильник.

Середнє значення та очікувані діапазони вимірювань указані в таблиці очікуваних результатів (додається до флакону).

 

Методологія

 

Контрольний матеріалABX Minotrol 16 є стабільним для оцінки правильності та точності вимірювань гематологічних аналізаторів. Середнє значення та очікувані діапазони вимірювань були отримані за допомогою повторюваних досліджень на аналізаторах, відкаліброваних стандартними лабораторними методами. ABX Minotrol 16 вимірюється на аналізаторах так само, як проби крові пацієнтів (спектрофотометричним методом). Якщо аналізатор правильно відкалібрований, результати вимірювань контрольного матеріалу повинні потрапляти в діапазони, вказані в таблиці, яка додається до флакону.